Hållbart engagemang

Hos Kullabergsguiderna i Skånes nordvästra hörn handlar hållbarhetsarbetet inte bara om att bevara och skapa långsiktiga lösningar. De vill också förbättra förutsättningarna för djur och natur i området.

Kullaberg är en av de mest välbesökta naturområdena i Skåne och Sverige. Mer än 500 000 besökare passerar årligen vakten på Västra Kullaberg och totalt besöks berget av flera hundratusen ytterligare. Kullabergsguiderna, som sedan nästa fyrtio år tillbaka har arrangerat tumlarsafari, vandringar och klättringar på Kullaberg, är väl medvetna om hur det ökade antalet människor sliter på den ömtåliga och speciella naturen här.

– Hållbarhet kan alla jobba med. Vi försöker göra det där lilla extra och dessutom förbättra platsen, berättar David Arborelius. 

– Vi jobbar till exempel med ett projekt som heter ”Tänk på tumlarna” tillsammans med Kustbevakningen, Lunds Universitet, Naturhistoriska riksmuseet och Statens veterinärmedicinska anstalt. Projektet innebär att vi bland annat ansvarar för att nå ut med information till privata båtägare kring hur de ska agera på havet för att inte störa tumlarna. Men vi bidar också till forskning genom att samla in avlidna tumlare som kan skickas vidare för undersökning och forskning. På så sätt är vi med och skapar en förståelse för deras liv och förutsättningar.

Naturvärdar dirigerar gästerna rätt

David berättar att Kullabergsguiderna har varit märkta med Nature’s best sedan 2012 och att hållbarhet har varit en vägvisare ända sedan dess. Verktygen i Nature’s Best för hur de skulle strukturera och jobba med sitt företag gav insikter och skapade en bra hållbarhetsplan att följa. Därför reagerade de också kraftigt på den enorma ökning av besökare som kom till Kullaberg under början av pandemin.

–Det var för många gäster. Fler än vad Kullaberg kunde hantera. Så tillsammans med Länsstyrelsen införde vi så kallade naturvärdar. De jobbar bland annat med att hålla Kullaberg fritt från skräp, informera gästerna och visar dem till andra mindre välbesökta ställen i området, berättar David. 

Kompenserar med att plantera träd

David berättar att Kullabergsguiderna också klimatkompenserar för sina båtturer. 

– Vi funderade på hur vi kunde kompensera för att vi kör båtar mer än åtta timmar varje dag. Tyvärr finns det idag ingen eldriven båt som klarar av den kapacitet vi behöver, så vi bestämde oss för att plantera träd som kompensation så länge.

– Men vi har en långsiktig plan och följer utvecklingen av eldrivna båtar noga. Så vi räknar med att vi har en inom en tioårsperiod i alla fall, avslutar han.