”Ekoturism är ansvarsfullt resande som hjälper till att skydda naturmiljöer och stödjer lokalbefolkningens välbefinnande” (Världsnaturfonden-WWF 1994)

Vad är Nature’s Best®?

Nature’s Best är Sveriges enda hållbarhetsmärkning för naturbaserade upplevelser. Märkningssystemet kvalitetsmärker ekoturismföretagares verksamheter. Nature’s Best fungerar både som ett systematiskt verktyg för natur- och kulturturismföretagens hållbara affärsutveckling samt ett kvalitetsmärke som synliggör hållbara upplevelser för medvetna resenärer.
Ekoturism i praktiken helt enkelt.
Med kvalitetssäkrad hänsyn till naturskydd, miljöanpassning eller lokal förankring med omsorg om resmålets kulturvärden.

Natures Best kvalitetsmärker svenska ekoturismföretag med en intern uppsättning standarder som sedan 2023 är erkända av GSTC, Global Sustainable Tourism Council’s internationella kriterier för hållbar turism.

logotyp GSTC

Vad är ekoturism?

”Ekoturism är ansvarsfullt resande som hjälper till att skydda naturmiljöer och stödjer lokalbefolkningens välbefinnande” (Världsnaturfonden-WWF 1994)
Nature’s Best® sex grundkriterier speglar ekoturismens värdegrund i praktiken och varje grundkriterie i märkningssystemet består av ett antal underliggande kriterier som det kvalitetsmärkta företaget svarar upp mot.

 

Varför Nature’s Best?

Avgörande för turismens framtid är att den utvecklas hållbart. Naturturism skapar förutsättningar för att nå flera delmål i Sveriges fortsatta arbete med FN:s globala hållbarhetsmål – Agenda 2030. I synnerhet målen om hållbar konsumtion och produktion, att värna ekosystem och biologisk mångfald, och bekämpa klimatförändringarna.

Länder och regioner skapar strukturer och initiativ som främjar en utvecklingsprocess mot ett mer hållbart samhälle, där de enskilda företagen är med och tar sitt ansvar genom olika initiativ. Att inte såga av den gren som naturturismen själv sitter på kommer att vara en av branschens stora utmaningar.

 

När startade Nature’s Best?

2002 under FN:s internationella Ekoturismår (International Year of Ecotourism) lanserades Nature’s Best® som blev en av de första kvalitetsmärkningarna av ekoturism på jorden.

 

Vem står bakom Nature’s Best?

Naturturismföretagen är huvudman.

 

Vad består märkningssystemet av?

Märkningssystemet består av ett antal delar: Nature’s Best 6 Grundprinciper, Nature’s Best Tematiska kriterier, Nature’s Best Resmålsanalys, Nature’s Best Miljöplan.
Läs mer om de olika beståndsdelarna på Naturturismföretagens hemsida >>

 

Hur gör jag för att kvalitetmärka mitt företag med Nature’s Best?

För att ansöka till att bli kvalitetsmärkt behöver du först bli medlem i Naturturismföretagen. Här finns information om vad du som medlem får och ett formulär för medlemskapsansökan>>

Vill du läsa mer om märkningen så finns mer information samt viktiga frågor och svar här >>

Här hittar du mer information om grundkrav samt ett formulär för att ansöka till Nature´s Best>>

 

Vilka ekoturismupplevelser kan den medvetna resenären ta del av ute i den svenska naturen?

Spektakulära ekoboenden, hundspann, kajak, kanot, jakt, fiske, renrajd, skidåkning, björnsafari, samiska upplevelser, vargspårning, fågelskådning, klättring, renslädfärd, dykning, ridning, flottfärd, forsränning, skärgårdskryssning, snöskoturer, toppbestigning, fjällstation, bo på lantgård, vandra i fjällen med klövjerenar eller packhästar – låt Nature’s Best® visa vägen till oförglömliga natur- och kulturupplevelser levererade av ansvarstagande företag.

 

Nature’s Best® sex grundkriterier som speglar ekoturismens värderingar. 

 

Nature’s Best sex grundprinciper

 1. Respektera resmålets begränsningar – minsta möjliga slitage på natur och kultur.
  Ekoturism är att bevara istället för att förstöra det som besökaren kommit för att uppleva. Varje områdes ekologiska och kulturella bärkraft måste respekteras.
  Detta kräver goda kunskaper om resmålet hos arrangören, lokal närvaro och nära samarbete med andra aktörer.
 2. Gynna den lokala ekonomin.
  Ekoturism är att förankra turismen lokalt. Naturskydd blir lätt ett slag i luften om traktens människor är emot det. Att kunna dra nytta av turismen är ofta en positiv drivkraft.
  Varje arrangemang ska därför bidra till resmålets ekonomi – övernattningar på orten, lokala guider och lokalt inhandlade varor och tjänster. Ju mer desto bättre.
 3. Miljöanpassa hela verksamheten.
  Ekoturismarrangörer ska ligga i täten när det gäller miljöanpassning. Därför ska godkända arrangörer aktivt minimera resandets miljöbelastningar. Bland annat ska kollektivt resande uppmuntras, logianläggningar miljöanpassas, avfall sorteras och miljöbränslen prioriteras.
 4. Bidra aktivt till natur- och kulturskydd.
  Ekoturismen tar sitt ansvar för den biologiska mångfalden och unika kulturvärden. Det innebär att på något aktivt vis stödja naturskydd i olika former. Ekoturismarrangören samarbetar med en levande natur- och kulturskyddsopinion. Ett partnerskap till ömsesidig nytta.
 5. Satsa på upptäckarglädje, kunskap och respekt.
  Ekoturism är att resa med en nyfiken och respektfull attityd. Godkända arrangörer är duktiga värdar och kunniga guider, som bjuder på matnyttiga introduktioner, goda råd, vägledning och värdefulla tips. Gott värdskap och väl förmedlade kunskaper är ofta nyckeln till minnesvärda reseupplevelser.
 6. Kvalitet och trygghet på resan.
  Ekoturism är kvalitetsturism. Märkta arrangemang ska infria och gärna överträffa förväntningarna. Säkerheten tas på allvar och nöjda kunder är regel. Omvärlden ska veta att en godkänd ekoturismarrangör är en tillförlitlig partner.

Dessa grundprinciper har vi sedan översatt i praktiskt användbara, konkreta krav i Nature’s Best’s kriteriedokument. Där står allt om vad vi kräver av arrangörerna och deras upplevelser.

Mer information om märkningsystemets beståndsdelar hittar du HÄR>> 

Du som är företagare inom natur- och kulturturism hittar mer information om Nature’s Best och hur du ansöker om att bli en kvalitetsmärkt ekoturismföretagare HÄR>>

 

 

Nature's Best sex grundprinciper

Respektera resmålets begränsningar

Ekoturism är att bevara istället för att förstöra det som besökaren kommit för att uppleva. Varje områdes ekologiska och kulturella bärkraft måste respekteras. Detta kräver goda kunskaper om resmålet hos arrangören, lokal närvaro och nära samarbete med andra aktörer.

Gynna den lokala ekonomin

Ekoturism är att förankra turismen lokalt. Naturskydd blir lätt ett slag i luften om traktens människor är emot det. Att kunna dra nytta av turismen är ofta en positiv drivkraft. Varje arrangemang ska därför bidra till resmålets ekonomi – övernattningar på orten, lokala guider och lokalt inhandlade varor och tjänster. Ju mer desto bättre.

Miljöanpassa hela verksamheten

Ekoturismarrangörer ska ligga i täten när det gäller miljöanpassning. Därför ska godkända arrangörer aktivt minimera resandets miljöbelastningar. Bland annat ska kollektivt resande uppmuntras, logianläggningar miljöanpassas, avfall sorteras och miljöbränslen prioriteras.

Bidra aktivt till natur och kulturskydd

Ekoturismen tar sitt ansvar för den biologiska mångfalden och unika kulturvärden. Det innebär att på något aktivt vis stödja naturskydd i olika former. Ekoturismarrangören samarbetar med en levande natur- och kulturskyddsopinion. Ett partnerskap till ömsesidig nytta.

Satsa på upptäckargläde, Kunskap och respekt.

Ekoturism är att resa med en nyfiken och respektfull attityd. Godkända arrangörer är duktiga värdar och kunniga guider, som bjuder på matnyttiga introduktioner, goda råd, vägledning och värdefulla tips. Gott värdskap och väl förmedlade kunskaper är ofta nyckeln till minnesvärda reseupplevelser.

Kvalitet och trygghet på resan

Ekoturism är kvalitetsturism. Märkta arrangemang ska infria och gärna överträffa förväntningarna. Säkerheten tas på allvar och nöjda kunder är regel. Omvärlden ska veta att en godkänd ekoturismarrangör är en tillförlitlig partner.