Mörrums Kronlaxfiske

Mörrums Kronolaxfiske

Mörrums Kronlaxfiske

Fisket efter lax och havsöring i Mörrum tillhör sedan länge ett av Sveriges mest kända och mest eftertraktade. Mörrumsån och Mörrums Kronolaxfiske är känt bland sportfiskare i hela Europa.

Detta är också landets viktigaste lekälv för östersjölaxen, en resurs som Mörrums Kronolaxfiske förvaltat med omsorg under många år. Under senare år har också en framsynt fiskevård möjliggjort ett hållbart sportfiske på naturliga laxbestånd.

Laxfisket i Mörrum är mycket gammalt och sedan uråldrig tid regalt (det vill säga har tillhört kronan). Det beskrivs första gången redan år 1231 i Valdemar II:s jordebok. Sportfisket pågår under perioden slutet av mars till och med sista september.

I äldre tider användes ljuster för att fånga laxen i Mörrumsån. Efterhand tillkom redskap som laxkar, håv, laxnot, laxgarn. Dessa redskap var i bruk ända fram till 1960-talet. Numera är allt kommersiellt laxfiske nedlagt, men de gamla fasta fiskeplatserna vid Kungsforsen och Hönebygget kan fortfarande beskådas. Vissa dagar under sommaren och i samband med höstfisket efter avelslax till fiskodlingen, håvas det fortfarande på gammalt vis. Allt annat lax- och öringfiske utövas idag som sportfiske

Kriterier

Fiske
Kultur

Information om företaget

Namn
Mörrums Kronolaxfiske
Adress
Box 26
375 21 MÖRRUM
Telefon
+46 (0)454 - 501 23
E-post
morrum@sveaskog.se
Hemsida
www.morrum.com