Mer än fina fisken i Mörrumsån

Mörrums Kronolaxfiske, Mörrum

För sitt gedigna naturvårdsarbete, goda värdskap och fruktsamma forskningssamarbeten tilldelades Mörrums Kronolaxfiske 2018 års stora Ekoturismpris. Nu siktar man på att förstärka natur- och kulturvårdsarbetet ytterligare. 

– Vi har nyligen skrivit om vår vision, berättar Ida-Maria Rigoll som är platschef på Mörrums Kronolaxfiske. Hittills har fiskekortförsäljningen varit vår största inkomstkälla men det är faktiskt bara en bråkdel av våra besökare som vill fiska. Vi är mycket mer än en sportfiskedestination.

Ida-Maria Rigoll, Platschef Mörrums Kronolaxfiske

Mörrums Kronolaxfiske lockar varje år fiskare från hela världen med sitt berömda lax- och havsöringsfiske. Totalt har anläggningen med restaurang, konferens, utställning, butik och storslagen natur ungefär 250 000 besökare årligen. Besökarna beräknas varje år tillföra närmare 100 miljoner kronor i omsättning och mer än femtio arbetstillfällen i det lokala näringslivet.

– Vår nya vision är att vi ska ”leverera hållbara naturupplevelser vid Sveriges vackraste fiskevatten” berättar Ida-Maria. Många som kommer hit vill bara sitta och njuta vid vattnet.

Längs ån finns flera naturreservat och hela ån är ett Natura 2000-område. ”Laxaleden” är en populär, tre mil lång vandringsled med Mörrumsån som huvudtema. Nu jobbar vi på att utveckla både guidning, vandrarhem och naturcamping.

Vi tror att vi har stora möjligheter att bredda oss.

Flugfiske i Mörrumsån. Foto: Mörrums Kronolaxfiske

För att förbättra den biologiska mångfalden lägger Mörrums Kronolaxfiske varje år stora resurser på att tillsammans med Länsstyrelsen återställa den mänskliga påverkan som i närmare 100 år gjorts på Mörrumsån.

Under 2019 tas ytterligare ett viktigt steg då vattenkraftverket i Marieberg rivs ut och öppnar upp för ytterligare lek- och uppväxtområden för lax och öring.

– Markägarna måste naturligtvis också vara med på banan, betonar Ida-Maria. Att vi jobbar på bred front och tillsammans med andra betyder att alla inblandade har mycket att vinna.

Fem snabba frågor till Ida-Maria:

1. Vad fick er att vilja bli en ekoturismföretagare?
Vi tycker att det är den enda rätta vägen att gå. Det ligger helt i linje med det vi vill och vad våra gäster tycker är viktigt. Vi tar ansvar för våra produkter och jobbar på att de ska vara så hållbara som möjligt.

2. Vilka fördelar får ni av att vara kvalitetsmärkt Nature’s Best?
Många gäster letar aktivt efter kvalitetsstämplar och är bekanta med Nature’s Best. Som företagare hittar vi till andra som har märkningen och kan dra nytta av varandra.

3. Märker ni av en ökad efterfrågan på hållbara upplevelser?
Ja, absolut. Hållbarhet efterfrågas både när det gäller själva aktiviteten men även på boende och hur man tar sig till oss.

4. Nature’s Best innehåller sex grundkriterier. Hur kommunicerar ni dessa som mervärden till era gäster?
Det är något vi ska bli bättre på. Vi måste se till att använda kvalitetsstämpeln i fler sammanhang; på hemsidan, i sociala medier och när vi pratar med gästerna. När alla arrangörer som har märkningen gör det blir vi starka tillsammans,

5. Hur kan natur- och ekoturismföretag bidra till att uppfylla FNs globala hållbarhetsmål (enligt Agenda 2030)?
Turistnäringen genererar stora summor pengar och arbetstillfällen och har en enorm utvecklingspotential. Vi får visa på goda exempel; att det visst är möjligt att göra saker både hållbart och lönsamt.

Läs mer om Mörrums fiskevårdsarbete