föreläsare på internationell konferens

Nature´s Best – en globalt erkänd kvalitetsmärkning

Anna-Lena Wallin Naturturismföretagens ledamot på plats i Antalya, Turkiet, i samband med Global Sustainable Tourism Councils årliga konferens i maj 2023. Där berättade hon om kvalitetsmärkningen Naturés Best samt om Destination Järvsö, där hon är destinationsutvecklare.

Nature´s Best Sweden har erkänts enligt Global Sustainable Tourism Councils standard för natur- och kulturupplevelser enligt de internationella kriterierna för hållbar turism.
– Det är en viktig milstolpe för märkningen som ger ökat förtroende bland konsumenter, naturturismföretag och andra intressenter som söker efter hållbara alternativ, säger Pär Innala, ansvarig Nature´s Best.

Erkännandet innebär att kvalitetsmärkningen genomgått en noggrann granskning av GSTC:s experter för att säkerställa att den uppfyller organisationens globala standarder.

– Det är en viktig kvalitetsstämpel som innebär att Nature´s Best Sweden nu sällar sig till en skara namntunga hållbarhetssystem som Earthcheck, Green Key och Ecotourism Australia, för att nämna några, säger Pär Innala.

Kvalitetsmärkningen Nature´s Best, som Naturturismföretagen är huvudman för, har under de dryga 20 år den funnits alltid varit ett gediget system för naturturismföretag att kvalitetssäkra sin verksamhet. Detta med utgångspunkt från märkningens sex grundprinciper samt tematiska kriterier beroende på vilka slags natur- och kulturupplevelser som ett företag bedriver.

–  Efter att GSTC lanserades 2008 har vi följt utvecklingen av den globala standarden för att under den senaste revisionen linjera Nature’s Bests kriterier med GSTC:s. säger Pär.

Uppföljning och mätning av hållbarhetsutveckling

Pusselbiten som har saknas för att märkningen ska bli erkänd har varit ett konkret verktyg för uppföljning för att över tid utvärdera och mäta märkta företags utveckling inom hållbarhetsarbetet.

Ett sådan verktyg, ett så kallat – Sustainable Manegment System, SMS – har nu tagits fram genom föreningens utvecklingsprojekt Hållbara aktörer i svensk naturturism. Verktyget går under namnet Stegräknaren.

– Från och med nu finns verktyget till hands för redan Nature´s Best-märkta företag och för de som påbörjar processen, säger Pär Innala.

–  Att Nature´s Best är erkänd i sin helhet av GSTC är fantastiskt. Märkningen har sedan revisionen helt legat i linje med de globala målen och med det nya verktyget för löpande uppföljning har vi i Sverige nu ett unikt verktyg för att säkra att naturturismen utvecklas hållbart i landet, säger Camilla Jönsson, generalsekreterare Naturturismföretagen.

Camilla ser det också som en fördel att branschen samlat får tillgång till ett internationellt nätverk med enda fokus att arbeta för hållbar utveckling av besöksnäringen.

– 2024 är Sverige värd för den globala GSTC-konferensen och det är en central pusselbit i svensk besöksnäringsutveckling, säger hon.

I och med erkännandet är nu också Naturturismföretagen som förening medlem i GSTC.

– Att vara medlem är ett självklart steg för föreningen eftersom vårt syfte är att verka för en hållbar utveckling bland svenska företag inom naturturism, säger Camilla Jönsson.

logotyp GSTC