Hållbarhetsmärkningen Nature’s Best® reviderad och öppen för fler företag

Nu är den reviderade och uppgraderade hållbarhetsmärkningen av svenska natur- och kulturupplevelser – Nature’s Best® öppen för fler företag att ansluta sig till. Några av nyheterna är att kvalitetsmärkningens kriterier är reviderade utifrån Global Sustainable Tourism Councils (GSTC) kriterier för hållbar turism samt att det tillkommer nya tematiska kriterier som vandring, cykling, boende, samisk turism och kultur.

”Vi ser att allt fler hållbarhetsmärkta natur- och kulturturismföretag starkt bidrar till Sveriges attraktionskraft och stärker positionen som en internationell förebild inom hållbarhet och uppfyllelsen av målen i Agenda 2030”, säger Joakim Hermanson, generalsekreterare, Naturturismföretagen.

Pär Innala, märkningsansvarig hos Naturturismföretagen beskriver att medlemmar från hela landet nu knackar på dörren för att få starta upp ansökningsprocessen. Det finns ett stort intresse från hela branschen och sedan december 2020 är den digitala ansökningsverktyget öppen för natur- och kulturturismföretagare.

”Nature’s Best bidrar till företagens hållbara affärsutveckling och ser även i slutänden till att de medvetna och ansvarsfulla gästerna, såväl inhemska såväl som internationella, får fler hållbara svenska natur- och kulturupplevelser att välja mellan”, menar Pär Innala.

 

Kort summering av nyheterna i Nature’s Best® 2.0
Kvalitetsmärkningen kommer gälla för hela företaget, inte enbart arrangemang.
Kriterierna är reviderade utifrån Global Sustainable Tourism Council (GSTC) kriterier för hållbar turism.
Nya specialkriterier tillkommer - boende, samisk turism, kultur, vandring och cykling.
Framtida revideringar kommer göras utifrån när GSTC reviderar kriterierna.
Återbesök med rådgivning och coaching för fortsatt hållbarhetsarbete kommer göras hos redan märkta företag.
Nature’s Bests externa webbplats blir ett fönster/portal med inspiration till hållbara upplevelser och länkar till de märkta företagens egna webbplatser där fakta om företagens olika arrangemang presenteras och bokas.
Kravet på obligatorisk baskurs försvinner, men kvarstår som en möjlighet.
Ansökan görs i ett digitalt interaktivt e-learningsverktyg med utbildningar, kriterier, information, mallar, chatt som besvaras av ansvarig för märkningen.
Ansökningsperioder försvinner, företagen kan när som helst ansöka och arbeta med sin ansökan.
Märkningskommittén utgår. Nature’s Best rådgivare tillsammans med märkningsansvarig tar beslut gällande godkännande eller avslag. Överklagan av beslut görs till styrgruppen.

För mer information kontakt
Pär Innala, märkningsansvarig, Naturturismföretagen. par.innala@naturturismforetagen.se ,
0920-600 06

Fakta
Nature’s Best® kvalitetssäkrar ekoturismföretagens verksamheter. Märkningen fungerar som en vägledning för ansvarsfulla resenärer och som ett konkret och beprövat verktyg för naturturismentreprenörers hållbara affärsutveckling. Nature’s Best® baseras på sex grundprinciper: (1. Respektera resmålets begränsningar – minsta möjliga slitage på natur och kultur. 2. Gynna den lokala ekonomin. 3. Miljöanpassa hela verksamheten. 4. Bidra aktivt till natur- och kulturskydd. 5. Satsa på upptäckarglädje, kunskap och respekt. 6. Kvalitet och trygghet på resan.) som utgör grunden för Nature’s Best® 100 st grundkriterier samt Nature’s Best® Resmålsanalys, Nature’s Best® Miljöplan samt Nature’s Best® olika tematiska kriterier.

Global Sustainable Tourism Council (GSTC) hanterar GSTC-kriterierna (globala standards för hållbart resor och turism); samt fungerar som det internationella ackrediteringsorganet för hållbar turismcertifiering. Kriterierna används för utbildning och medvetandehöjning, beslutsfattande för företag och myndigheter och andra organisationstyper, mätning och utvärdering och som grund för certifiering.

Läs mer om Nature’s Best HÄR>>

Revidering och uppgradering av Nature’s Best® har delvis gjorts med finansiering från Jordbruksverket, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling samt Region Västerbotten genom projektet Hållbarhet och ekoturism i praktiken.