Rädda fjällräven tillsammans med oss

Staffan Widstam

Fjällräven är ett av våra mest hotade däggdjur och har varit fridlyst sedan 1929. Flera insatser har gjorts och i södra fjällkedjan på norska och svenska sidan har stammen ökat. Men i norra delen finns bara ett fåtal kvar efter den intensiva jakten på dess skinn i början på 1900-talet. Många fjällrävar dog även av giftet som lades ut för att döda varg och järv.

Det allvarligaste hotet idag är bristen på lämlar och smågnagare, de har svårt att finna föda till ungarna och få kullar överlever. Samtidigt dör upp till hälften av alla vuxna rävar varje år. Klimatförändringen gör att rödräven söker sig längre norrut över trädgränsen och konkurrerar om födan och lyor. Rödräven är nästan dubbelt så stor som fjällräven och det är inte ovanligt att rödräven dödar fjällrävar. En del i projekten att rädda fjällräven består av stödutfodring i anslutning till lyorna. En annan del är skyddsjakt av rödrävar vid kända fjällrävslyor för att ge fjällräven förutsättningar att överleva och föröka sig. I Norge föder man upp fjällrävar och placerar ut bland andra rävar för att motverka inavel, flera av dessa rävar vandrar över till Sverige.

 

Staffan Widstam

 

Turism med vandrare pekas också ut som ett hot mot fjällräven men Helags fjällstation har visat hur naturvård och naturturism kan samverka. En regelbunden och kontrollerad mänsklig närvaro tros ha en hämmande effekt på naturliga fiender som järv och kungsörn. Tillsammans med forskare och traktens naturbevakare har regler tagits fram så det görs max två besök i veckan med högst åtta personer och ett säkerhetsavstånd till lyan på 300 meter. Guiderna är ett bra stöd till forskarna som kan återkoppla och rapportera om dagsläget samt hjälpa till att kolla foderautomaterna. Under turen delar guiderna med sig av sin kunskap om den hotade fjällräven, förhoppningsvis delar besökaren med sig och får andra att förstå hur viktigt det är att visa respekt och hänsyn till djuren. Vårt dagliga liv påverkar klimatet och den biologiska mångfalden i fjällvärlden.

Pengarna som kommer in från fjällrävsturerna väljer Helags fjällstation att ge vidare till dem som arbetar med att bevara fjällräven. De menar på att utan räven skulle de inte locka nya besökare som väljer att spendera pengar på mat och boende på deras anläggning. Så de är extra måna att stötta projekten. Helags har tillsammans med naturbevakare från Länssyrelsen i Jämtland mottagit Staffan Svanbergs minnespris för deras samverkan mellan turism och naturvård.

Fjällräven i vinterskrud. Foto: Staffan Widstrand

Det finns flertal olika projekt som samarbetar för att bevara fjällräven. Samtliga projekt har stöd av EU, ett så kallat interreg-projekt. Ett interreg-projekt uppmuntrar städer och regioner från olika länder att arbeta tillsammans och lära av varandra genom gemensamma program, projekt och nätverk. Det gemensamma målet är att öka stammen med femtio procent fram till år 2020.

Svenska fjällrävsprojketet är en forskningsgrupp vid Stockholms universitet som studerar fjällrävens samspel med andra arter i ekosystemet, samt dess överlevnad, demografi och genetik. De är en del i Fjelles Fjellrev och och Arctic Fox together.

Felles Fjellrev är ett norskt-svenskt bevarandeprojekt med mål att fjällräven ska sprida sig till de fjällområden där de en gång levde och att populationen ska växa sig stark. Det gör man genom att stödutfodra i anslutning till deras lyor, begränsar antalet rödrävar i områden som är värdefulla för fjällrävar, inventering, forskning, sprider information- och utbildningsmaterial om fjällräven och dess roll som en del i fjällekologin.

Arctic Fox Togheter är ett av EU:s gränsöverskridande projekt som styrs av Länsstyrelsen i Norrbottens län. Länsstyrelsen samordnar arbetet med Stockholms universitet och NINA (Norsk institutt for Naturforvaltning) och Metsähallitus i Finland.

Världsnaturfonden WWF medverkar i Svenska Fjällrävsprojektet och Felles Fjellrev. Förutom att stötta med pengar bidrar dem med att sprida information om fjällrävsprojektet på sociala medier, inte minst för barn och unga.

Slutmålet för samtliga projekt är att få fjällrävarna att överleva på egen hand.

Lek med mamma. Foto:Staffan Widstrand

Tio procent av försäljningen av Nature’s Best presentkort går till WWFs arbete med fjällräven, gäller fram till julafton. Presentkortet ger mottagaren möjlighet att välja mellan hundratals kvalitetsmärkta upplevelser i svensk natur samtidigt som det blir ett bidrag till att rädda fjällräven. Ett presentkort som gör skillnad och ger ett minne för livet!

Köp Nature's Best presentkort här