I björnens och kungsörnens rike

Björnskådning, Wild Nordic. Foto: Wild Nordic

Med en ombonad liten timmerstuga som gömsle mitt i en uråldrig tallskog ordnar Wild Nordic häpnadsväckande nära möten med björn och kungsörn. Omvärldens nyfikenhet och intresse bara ökar.

När Sara Wennerqvist var 4 år satt hon uppkrupen i fönstret i en liten stuga i Älvdalen och hoppades att en björn skulle gå förbi utanför.

– Jag har alltid varit fascinerad av björnar, berättar Sara. Äntligen har jag nu möjlighet att ta med andra ut till vildmarkens höjdpunkter som jag älskar.

När hon var 15 år bestämde hon sig för att aldrig ha ett tråkigt jobb.

– Människor omkring mig tyckte illa om sina jobb och det tyckte jag verkade ganska meningslöst. Redan då var jag väldigt intresserad av djur, natur och foto. Mitt mål var att bli fotograf för National Geographic. Det var lite naivt kanske.

Grunden i hennes inte tråkiga arbetsliv, utöver en hel del universitetsstudier, blev 18 år som guide i Nordnorge och på Svalbard samt inventering av valar.

– Jag lärde mig att vara lyhörd. Det är viktigt att även lågmälda gäster får känna sig sedda och att de får svar på sina frågor. När man är på en båt med 40-50 personer gäller det att hålla reda på vilka man pratat med och inte. Jag tar nu max 4 personer på mina turer.

 

Sara i sitt rätta element. Foto: Wild Nordic

 

Saras företag Wild Nordic har möten med vilda djur i fokus. En bit norr om Sandviken, helt nära gränsen till Dalarna, har Sara sin bas. Det är också i den 150-åriga tallskogen här som hennes gömsle finns.

Sommarhalvåret är det björnskådning, om vintern kungsörnsskådning och på vårvintern orrspel. Framöver planerar hon även för spaningar efter ugglor, ormvråkar och lavskrikor.

– Gömslet är en mini-liten stuga i skogen. Jag kallar den för koja men har renoverat den så att den är funktionell både för fotografer och barnfamiljer. Gömslet har nio fotogluggar i olika höjd. Den här platsen, där jag känner varje sten och gren, har blivit min själ.

 

Det är inte bara Kungsörn och björn på besök hos Wild Nordic. Foto: Wild Nordic

 

Spaningarna är lyckosamma och Sara bedömer att nio av tio tillfällen ger björnmöten.

– Jag startade 2012 med älgsafari och dagsutflykter med olika naturteman. Jag hade bara 8-10 personer per år i början. När jag startade björnskådningen i maj 2016 tänkte jag att det kanske skulle komma 25 personer. Men jag hade 150 gäster redan första året. Sedan dess har det bara ökat. Förra året hade jag över 300 gäster på viltspaning i gömslet.

 

Kungsörn fotograferad från Wild Nordics gömsle. Foto: Wild Nordic

 

Fem snabba frågor till Sara:

1. Vilka initiativ arbetar du med kopplat till natur-och kulturvård?
Vinteraktiviteten innebär att kungsörnarna stödutfodras och i alla mina aktiviteter informerar jag mina gäster om vår svenska fauna.

De flesta gäster gör min ”Vildmarksskola”, med kranium, spillning, spårstämplar och pälsar, då vi även pratar fakta om de svenska vilda djuren.

På sommaren håller jag Vildmarksskola på flera barnläger och jag jobbar aktivt på olika sätt för att få den yngre generationen intresserad av djur och natur.

Jag deltar ideellt på Biologiska Mångfaldens Dag, som årligen går av stapeln 22 maj.

Dessutom informerar jag mina gäster om påverkan och förväntat hänsynstagande för den omgivning vi verkar i samt betalar vägavgift till markägare och arbetar för att ha en bra dialog med alla berörda parter.

2. Vad fick dig att vilja bli en ekoturismföretagare?
Kriterierna som Nature’s Best bygger på har jag eftersträvat och försökt leva efter i hela mitt liv. Det jag gör får inte ändra djurens beteende eller skada naturen.

Jag vill att skogen ska stå kvar och inbringa pengar genom förnuftig naturturism.

Miljötänket har alltid funnits och jag försöker bidra till att gynna den lokala ekonomin genom att nyttja tjänster från lokala företag, handla och tanka i byn samt samarbeta med närliggande verksamheter och boendeanläggningar.

Nature’s Best stämmer helt med mina egna värderingar.

3. Vilka fördelar ger det ditt företag att vara kvalitetsmärkt Nature’s Best?
Det är en känd kvalitetsmärkning både inom branschen och för människor som är noga med sina val av semester och upplevelser.

Jag tror att den ger ”rätt” gäster. Jag är väldigt stolt över att ha märkningen.

4. Märker du av en ökad efterfrågan på hållbara upplevelser?
Absolut. Jag gör i stort sett ingen marknadsföring men antalet gäster ökar för varje år. Har man produkter som gästerna uppskattar så sprids ordet, inte minst genom sociala medier.

5. Nature’s Best innehåller 6 uppförandekoder, hur kommunicerar du dem som mervärden till dina gäster?
Jag kommunicerar dessa när jag träffar mina gäster. Det är viktigt att de förstår helhetstänket kring djur och natur som genomsyrar hela min verksamhet.

Läs mer om viltskådning  och vad du kan uppleva hos Wild Nordic