Från Sumatra till Skinnskatteberg

Vilddjursskådning med Marcus Eldh, Wild Sweden. Foto: Glenn Mattsing

För 16 år sedan råkade Marcus Eldh få höra att besökare som ville se älg i trakterna kring Skinnskatteberg hänvisades till Skansen i Stockholm. Idag är han en av frontfigurerna när det gäller hållbar naturturism.

Marcus Eldh är mannen bakom företaget Wild Sweden, vars affärsidé bygger på små grupper och stora naturupplevelser. Förutom älgsafari i Bergslagens djupa skogar erbjuds även bäversafaris, björnskådning och vargspaning med övernattning i vargrevir.

– Vår vintertur på skidor, ”Wolf tracking in Winter”, utsågs av National Geographic till en av världens 50 bästa reseupplevelser, berättar Marcus. Nu kör vi den endast sommartid eftersom snötillgången om vintern har blivit för osäker. Dessutom så har vargsituationen varit svår att räkna med.

Vargturerna är populära. Fältpersonal från Grimsö vargforskningsstation hyrs in för att dela med sig av kunskaper om varg.

– Vi är uppbackade av folk från Grimsö och Länsstyrelserna och det ger oss tyngd, säger Marcus. Därmed har vi också fått tänka till mer så att vi helhjärtat kan stå för det vi gör. Vi rapporterar till Länsstyrelsens fältpersonal när vi hittar spillning och när vi ser och hör vargar. På så vis bidrar vi till inventeringen.

Ekoturismföretagaren Marcus Eldh. Foto: Simon Green

Fem frågor till Marcus:

1. Vilka initiativ arbetar ni med kopplat till natur-och kulturvård?
Tillgång till vild och vacker natur är en grundförutsättning för oss, men med dagens intensiva skogsbruk så drabbas turismen ofta negativt. Vi efterfrågar att skogsbruket tar större hänsyn till både naturvärden och
sociala värden. Det är en fråga som vi vill belysa. Vi förmedlar det till våra gäster, men också till lokalbefolkningen och politiker.
För att lyfta den frågan så har vi tagit initiativ till att dela ut WildSweden Award, ett stipendium på 10 000 kronor till personer som kämpar ideellt för att bevara den biologiska mångfalden i Sveriges skogar. Turismen förutsätter vild och vacker natur.

2. Vad fick dig att vilja bli en ekoturismföretagare?
Det är ett viktigt lag att tillhöra, en del av min identitet som företagare. Jag insåg ganska snart att ekoturism handlar om att bevara och utveckla det som gästen kommit för att uppleva. Det kändes självklart och fick mig att tänka till. Vad skulle det innebära för mig?
En annan aspekt är den ekonomiska hållbarheten. Vad ska jag ta betalt? Hur kan jag ta mer betalt och samtidigt få nöjdare gäster? Nature’s Best hjälpte mig att höja kvaliteten på mina upplevelser och hur jag kan ta skäligt betalt. Utan hjälpen från Nature’s Best hade jag inte varit där jag är idag.

3. Vilka fördelar ger det ditt företag att vara kvalitetsmärkt Nature'sBest?
Den stora fördelen var egentligen fram till att jag blev certifierad, det vill säga själva arbetet med att tänka till och åtgärderna som jag fick genomföra för att uppfylla kriterierna.
Därefter har jag haft en stor indirekt nytta. Vi har vunnit priser och jag får resa runt och föreläsa mycket om min verksamhet.

4. Märker ni av en ökad efterfrågan på hållbara upplevelser?
Vi märker av en ökad efterfrågan på småskaliga och högkvalitativa aktiviteter och resor. Det är inte många som efterfrågar just hållbarheten. Men vi har blivit tydligare med att marknadsföra och informera gästerna
om på vilket sätt de bidrar till olika saker om de kommer till oss. Det vi säljer är kvalitativa, ansvarstagande, småskaliga och lokalt förankrade upplevelser. I all kommunikation så förmedlar vi hållbarheten på olika
sätt. Vi talar inte om sopsortering utan om en intressant och känslomässigt stark upplevelse för gästen.

5. Nature’s Best innehåller 6 uppförandekoder, hur kommunicerar ni dessa som mervärden till era gäster?
Eftersom våra gäster rör sig i naturen tillsammans med våra guider så förmedlar guiderna uppförandekoder till gästerna där det passar naturligt eller vartefter situationer uppstår. Vi behöver inte berätta om alla uppförandekoder vid ett tillfälle.
Det viktigaste för oss är att guiderna vet hur de ska uppföra sig. Därför har vi en obligatorisk guideutbildning där uppförandekoder är en viktig del. Där går vi igenom allt från hur vi ska förhålla oss till allemansrätten och markägare till hur vi ska bete oss om vi möter en jägare om vi behöver stanna vid ett hus i skogen sent på kvällen.

Läs mer om viltskådning och vad du kan uppleva hos WildSweden