FishYourDream

FishYourDream AB

Inbjudande fjäll inom nära räckhåll och många spännande, fiskrika vatten. Vid Ammarnäs, en liten fjällby vid vägs början, förenas Tjulån och Vindelälven. Båda är mycket bra strömfiskevatten, men har helt olika karaktär.

Tjulån är lugn och behaglig och man behöver inte lämna byn för att fiska där. Tjulån är vadbar nästan överallt, till glädje för framför allt flugfiskare. Vindelälven är djupare, kraftfullare och rik på ståtliga strömmar och forsar. Precis som Tjulån är också älven mycket enkel att nå.

Strax innan millenniumskiftet skapade Ulf och Bodil Johansson Ammarnäs Fiskecentrum. Det blev 2015 en del i FishYourDream under namnet FishYourDream Ammarnäs. Men samma ambitioner kring kvalitet, hållbarhet och lokal förankring präglar dagens verksamhet. Eftersom tillgången på fisk är bra - bland annat tack vare klokt fiskevårdsarbete - öppnar man famnen för alla seriösa sportfiskare. Idag är FishYourDream Ammarnäs en väl inarbetad arrangör på den svenska och internationella fiskekartan. I utbudet finns flera "egna" vatten, bland annat flera fjällsjöar, som har en stor attraktionskraft för fiskegäster från både Sverige och övriga Europa.

FishYourDream Ammarnäs ligger centralt i byn. Förutom guidning och information säljs fiskekort, fiskeutrustning, tillbehör och lokalt tillverkade flugor. Boende i olika former inkluderas i många av företagets fiskepaket. FishYourDream Ammarnäs fortsätter att aktivt slå vakt om en ansvarsfull och hållbar förvaltning av vattendragens öringar, rödingar, harr och andra fiskar. Det betyder olika former av mini- och maxmått, begränsningar i antal fiskar per dag och att merparten av fångsterna sätts tillbaka i Vindelälvens källflöden.

Företaget FishYourDream har även verksamhet på Gotland samt systerföretaget GotlandNature.com. Det sistnämnda erbjuder bland annat fågelskådning och florakurser på Gotland och Stora Karlsö

 

Kriterier

Fiske
Boende

Information om företaget

Namn
FishYourDream
Adress
Ammarnäs Wärdshus
924 22 AMMARNÄS
Telefon
+46 (0)952 - 602 00
E-post
info@FishYourDream.com
Hemsida
https://www.fishyourdream.com